เรื่อง :การลงทะเบียนวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
วันที่ :2014-02-24
เนื้อหา :

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
   - ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557
   - เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 3-28 มีนาคม 2557

1. รายชื่อวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
2. ตารางสอนภาคฤดูร้อน