Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

                 

   

                      

                      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา หรือ โรงเรียนเสาวภา (เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา ด้านหน้าติดถนนบ้านหม้อ ด้านหลังติดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเดิมเป็นโรงเรียนเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่าโรงเรียนบำรุงสตรีวิชาตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2444 โดยพระปริยัติธรรมธาดา เมื่อครั้งยังเป็น หลวงประเสริฐนิติข้าราชการกระทรวงธรรมการ โดยเช่าที่จากพระคลังข้างที่ เดือนละ 50 บาท ตัวโรงเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้นหนึ่งหลังมีนักเรียนชาย-หญิงรวมกัน 25 คน ครูใหญ่ คนแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณพลอย
                    โรงเรียนเสาวภาเดิมตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนราชินีล่างบริเวณปากคลองตลาดกำเนิดขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้นและพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ เป็นชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนเสาวภาตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล จนถึงชั้นสูงสุด คือประโยคประถมศึกษา
                      วันที่ 1 มกราคม 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระวิสุทธิสุริยศักดิ์(ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ) โปรดเกล้าฯให้ย้ายโรงเรียนเสาวภา มารวมกับ โรงเรียนบำรุงสตรีวิทยา และใช้ชื่อว่า โรงเรียนเสาวภา กับทั้งยังได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียน เป็นเรือนชั้นเดียวเพิ่มอีกหนึ่งหลัง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือกนักเรียนชายออก คงเหลือแต่นักเรียนหญิงล้วน เก็บค่าเล่าเรียน ปีละ 10 บาท

 

f t g m